COL·LABORADORS DEL 2º FÒRUM BCN DONA I ESPORT

Les següents marques comercials i mitjans fan costat al 2º Fòrum BCN Dona i Esport, compartint els nostres valors de suport a la dona en el món de l’esport.